se en
Jutut Liitto Opiskelijakortti Frank Tapahtumat Opiskelijalle Lukiolaisopas Yhteystiedot

Avoin kirje opetusministerille

24.02.2012 08:00Lukiolaiset
Tiedotteet, lausunnot ja kannanotot

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on vaatinut, että ylioppilastutkinnon äidinkielen koetta aletaan uudistaa pikavauhdilla. Ylioppilastutkintolautakunnan työryhmältä edellytetään, että uusi äidinkielen ylioppilaskoe otettaisiin käyttöön keväällä 2015. Tiukkaakin tiukempi aikataulu ihmetyttää: uuden kokeen on pakko valmistua ensi elokuuhun mennessä, sillä ensi syksynä lukionsa aloittavien on tiedettävä, millainen päättökoe heitä odottaa.

OKM:stä tullut vaatimus on kohtuuton. Äidinkielen koe uudistettiin täysin viisi vuotta sitten. Uudistustyö vei liki vuosikymmenen, ja uudistuksen yhteydessä opettajia koulutukseen uhrattiin paljon aikaa ja rahaa. Juuri kun uuden kokeen malli aletaan omaksua kouluissa, lähdetään sitä jälleen rukkaamaan.

Vaatimus uudistaa äidinkielen koetta osoittaa, ettei OKM tunne nykyistä ylioppilastutkintoa. Tutkintoa ja sen yksittäisiä kokeita kehitetään jatkuvasti mittaamaan entistä paremmin opiskelijan yleissivistystä, tiedonhankintataitoa ja kykyä arvioida tiedon pätevyyttä. Tämä oli myös vuonna 2007 käyttöön otetun äidinkielen kokeen uudistamisen lähtökohtana.

Olemme huolissamme kymmenien tuhansien lukiolaisten oikeusturvasta. On päivänselvää, että kiireessä tehty päättökoe ei täytä sellaisia vaatimuksia, joita valtakunnalliselta kokeelta edellytetään. Koska opettajien kouluttamiseen ja kokeen suunnitteluun ei haluta osoittaa euroakaan, heikkenevät myös opettajien mahdollisuudet taata lukiolaisille tutkinnossa vaadittava osaaminen.

Äidinkielen kokeen uudistuksen aikataulu on nurinkurinen suhteessa muihin OKM:n esittämiin lukion kehittämissuunnitelmiin. Lukion tavoitteiden, tuntijaon ja opetussuunnitelman uudistuksen on tarkoitus käynnistyä ensi syksynä ja astua voimaan syksyllä 2016. Kuluvana vuonna aloitetaan myös ylioppilastutkinnon sähköistämisen valmistelut. Äidinkielen ja muiden tutkinnon kokeiden uudistaminen olisi järkevää toteuttaa näissä uudistuksissa määrittyvien reunaehtojen mukaisesti. Emme halua olla kehittämässä koetta, joka on jo syntyessään vanhentunut. 

Vaadimme opetusministeri Gustafssonilta vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Veera Svahn, puheenjohtaja, Suomen Lukiolaisten liitto 

Minna Harmanen, puheenjohtaja, Äidinkielen opettajain liitto

Ari Pokka, puheenjohtaja, Suomen Rehtorit 

Lisätietoja:

Joonas Mikkilä, edunvalvonta-asiamies, 045 1296 791, joonas.mikkila@lukio.fi


Kommentit